Mostar

Mostar je udaljen 25 km od Medjugroja. U Mostaru možete posjetiti Mostarsku katedralu, franjevačku crkvu, Stari most, a može se organizirati i razgledanje grada.