Mostar

Mostar 25 km od Medziugorja. W Mostarze warto zwiedzić katedrę, kościół franciszkański jak również Stary Most i Stare Miasto.