O Medžugori

Farnosť bola založená v roku 1892 tak ako aj mnohé ostatné v kraji Brotnjo. Od 24. júna 1981, farnosť Medžugorie mení svoju podobu i podobu celého nášho kraja. Podľa svedectva Vicky Ivanković-Mijatović, Ivanky Ivanković-Elez, Mirjany Dragičević-Soldo, Marije Pavlović-Lunetti, Ivana Dragičević a Jakova Čolo sa im každodenne zjavuje Panna Mária-Kráľovná Pokoja. Panna Mária pozvala celý svet na obrátenie, pôst, modlitbu a pokoj. Popri Lurdoch a Fatime je Medžugorie najznámejšou mariánskou svätyňou dnešného sveta. Za minulých 23 rokov navštívilo Medžogorie skoro 30-miliónov pútnikov.


Miestami modlitby vo farnosti Medžugorie sú kostol, kopec zjavenia-Podbrdo, a kopec Križevac. Niet takého pútnika, ktorý by nenavštívil všetky tri miesta. Hlavný modlitbový program začína ružencom o 18,00 h (v zime o 17,00h), nasleduje svätá omša a končí Poklonou pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Skupiny pútnikov z rôznych častí sveta majú denne sv. Omšu vo svojom jazyku. Každú nedeľu je na Podbrde modlitba ruženca o 16,00 h (v zime o 14,00 h) a pobožnosť krížovej cesty každý piatok na Križevci o 16,00 h (v zime o 14,00 h).


Farský kostol bol postavený v roku 1969. Za ním je vonkajší oltár. Socha Panny Márie je pred kostolom a taká istá bola postavená na Podbrde – na mieste prvých zjavení Panny Márie – pri príležitosti 20. výročia zjavení. Aj keď je priestor okolo kostola upravený pre niekoľko tisíc miest na sedenie, v letných mesiacoch je malý. Medžugorký deň: Sv. Omša, spoveď, modlitba, oddych v pokoji.s Medžugorie nikdy nie je be ľudí, ktorí sa modlia.