Transport

” Villa Polonia ” prowadzi również usługi transportowe, oferując wygodny przejazd do Medziugorja z portów lotniczych w Splicie, Dubrowniku, Mostarze i Sarajewie oraz z przystani promowych w Splicie i Dubrowniku, bez względu na to, czy jest to przejazd indywidualny czy zbiorowy.

Oferujemy przejazd autokarami o wysokim standardzie turystycznym.

Oferujemy autobusy na 50 miejsc oraz na 25 miejsc. Dla mniejszych grup oferujemy ośmioosobowe kombi. W przypadku turystów indywidualnych oferujemy przewóz samochodem osobowym.